top of page
Putrajaya bg.jpg

Bersama Kita
Merealisasikan Aspirasi Kerajaan ke arah
Pengkomputeran Awan

Modern Architecture

Memacu Digitalisasi. Mara Dengan Matlamat.

Mari kita bekerjasama dan melaksanakan yang perlu bagi Malaysia menerajui era baharu digital ini.

 

Situasi pandemik masa kini tidak dinafikan telah menjadi pemangkin dan pemaju kepada penggunaan aplikasi digital oleh organisasi awam dan swasta termasuk syarikat perniagaan. 

 

Fenomena ini merentasi pelbagai industri - sama ada pendidikan, pembuatan mahupun perkhidmatan. Hal ini memerlukan asas kerjasama yang kukuh ke arah mempercepatkan pendigitalan untuk Malaysia bagi memastikan kita berjaya untuk maju dengan tujuan - Dalam membina infrastruktur yang mantap, memudahkan inovasi dan mewujudkan sebuah dunia di mana kita benar-benar boleh menikmati taraf hidup yang lebih baik, bersama-sama.

Testimoni

Google meet adalah aplikasi yg senang dan mudah digunakan oleh semua.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Google Meet adalah aplikasi yang baik, mudah,senang dan mesra pengguna.

Jabatan Perkhidmatan Awam

 Hebat! Permulaan yang baik bagi mereka yang tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang produk Google. Kami mendapati Google mudah digunakan dan mendapatkan pasukan Awantec yang sentiasa bersedia untuk menyokong jika masalah berlaku.

University Malaysia Pahang

bottom of page