top of page
bg image_training.jpg

Latihan dan Pembangunan Bakat

Program Latihan dan Pembangunan Bakat direka khusus, bukan sahaja untuk menonjolkan bakat negara bagi tuntutan industri semasa, tetapi untuk mengukuhkan masa depan mereka dengan menawarkan penyelesaian holistik dalam meningkatkan potensi diri serta menyemai kemahiran baharu.

Tawaran Latihan dan Pembangunan Bakat Kami

Siri Google Workspace

Google Workspace ialah ruang kerja bersepadu yang menyatukan semua alatan produktiviti anda dalam satu penyelesaian yang mudah digunakan untuk individu, pasukan dan syarikat memberikan yang terbaik. Bina masa depan kerja dengan Google Workspace.

Pensijilan Awan Google

Pensijilan Google Cloud mengesahkan kepakaran anda dan mempamerkan keupayaan anda untuk mengubah perniagaan dengan teknologi Google Cloud.

Modern Architecture
MyDigital logo.png

MyDIGITAL ialah inisiatif nasional untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah negara digital, berpendapatan tinggi dan peneraju serantau dalam ekonomi digital. Inisiatif ini menggalakkan pemain industri untuk menjadi pencipta, pengguna dan pengadaptasi model perniagaan yang inovatif, memanfaatkan modal insan untuk berkembang maju dalam ekonomi digital dan memupuk ekosistem bersepadu yang membolehkan masyarakat menerima ekonomi digital.

Enam teras strategik telah dikenal pasti, iaitu memacu transformasi digital dalam sektor awam, meningkatkan daya saing ekonomi melalui pendigitalan, membina infrastruktur digital yang membolehkan, membina bakat digital yang tangkas dan kompeten, mewujudkan masyarakat digital yang inklusif, membina persekitaran digital yang dipercayai, selamat dan beretika.

 

Penghijrahan ke awan adalah langkah penting dalam transformasi digital. Kerajaan Malaysia telah lama mengiktiraf kepentingan perkhidmatan pengkomputeran awan sebagai komponen utama dalam mewujudkan aspirasi digital Malaysia. Transformasi awan yang berjaya melibatkan transformasi budaya perusahaan, peningkatan kemahiran bakat, rangka kerja pelaburan dan kecekapan teknikal.

Kerajaan telah mengumumkan cita-citanya untuk Malaysia menjadi ‘Heart of Digital Asean’ dan digital menyumbang RM500 bilion atau 20% daripada KDNK negara menjelang 2025.

Inisiatif "Jendela" akan memastikan bahawa Malaysia dilihat sebagai negara yang ‘diutamakan awan’, bukan sahaja dari perspektif infrastruktur tetapi juga dari segi dasar, piawaian dan kumpulan bakat terbaik dalam kelasnya.

Untuk mengukuhkan infrastruktur Awan sektor awam, kerajaan merancang untuk memindahkan 80% data awam kepada sistem awan hibrid menjelang akhir 2022 dengan strategi Cloud-Firstnya.

bottom of page